Projekty, které podporují zdraví žáků

V rámci podpory zdraví žáků je škola zapojena do projektu “Školní mléko”, “Ovoce do škol” a “Hodina pohybu navíc” a navazující projekt “Sportuj ve škole”.

Školní mléko

V rámci programu Školní mléko poskytujeme žákům mléčka v krabičkách nebo smetanový bobík od společnosti Laktea, o.p.s. Nabízíme mléko jahodové, vanilkové, kakaové, banánové a smetanový bobík čokoládový nebo vanilkový.

Jde o státem dotovaný výrobek.

Laktea je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu.

Ovoce do škol

V únoru školního roku 2009/2010 se naše základní škola zapojila do projektu EU a České republiky “Ovoce do škol”. Žákům je 2 krát měsíčně dodáván pestrý sortiment ovoce, zeleniny, ovocných a zeleninových šťáv – vše bez přidaného cukru, konzervantů, soli a umělých sladidel. Téma zdravé výživy prolíná i výukou mnoha předmětů.

V rámci školy jsme uspořádali ve školním roce 2009/2010 výtvarnou soutěž “Zdravá výživa”. Starší žáci besedovali o zdravé výživě se zdravotní sestrou paní Maškovou.

V září 2010/2011 nás navštívili odborníci z Brna s komponovaným programem “Zdravá výživa se skřítkem Kvídem”, určeným pro mladší žáky.

Ve školním roce 2011/2012 žáci z výtvarného kroužku odeslali kolektivní práci do výtvarné soutěže na téma “Ovoce na naší zahrádce”.

Týden od 6. do 10. května ve škoním roce 2012/2013 patřil výtvarné soutěži “Sportujeme a zdravě jíme”, Dále se škola zapojila do unikátního celorepublikového vzdělávacího programu “Zdravá pětka”. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

Školní rok 2015/2016 se prvňáčci zabývali tématem správné výživy.

Ve školním roce 2016/2017 přijeli za žáky v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dva animátoři, kteří formou divadla s veselým maskotem Citronem žáky seznámili s tím, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu, jaké vitamíny a prospěšné látky obsahují. Dále v rámci tohoto projektu byla vyhlášena soutěž “Sportujeme a zdravě jíme”. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích a zúčastnilo se jí téměř 40 žáků.

Sportuj ve škole

Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

Hodina pohybu navíc

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol = Hodina pohybu navíc. Tento program byl na naší škole realizován od školního roku 2015/2016 v rámci činností školní družiny pro žáky 1. – 3. ročníku pod vedením pí. učitelky Mgr. Věry Kyliánové. Ve školním roce 2018/2019 pokračuje pod názvem “Sportuj ve škole”.

Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1. -3. ročníku ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl. Program předpokládá, že získání kladného vztahu k pohybu v této věkové skupině nejefektivněji pozitivně ovlivní problémy dětí, či jim dokonce předejde.