Rozvoj vzdělávání žáků a pedagogů

OP JAK „Rozvoj vzdělanosti“

Spolufinancováno Evropskou unií

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, účastníků zájmového vzdělávání.

Název projektu: Rozvoj vzdělanosti

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000162

Zahájení projektu: 01. 09. 2022

Ukončení projektu: 31. 08. 2024

Dotace ve výši: 670 078,00 Kč

Šablony v základní škole:
1.II/1 Školního asistenta ZŠ – počet aktivit 573
1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ – počet aktivit 9
1.II/8 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ – počet aktivit 3
1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ – počet aktivit 6

Šablony ve školní družině:
1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD – počet aktivit 7
1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání – počet aktivit 3

Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování žáků, kterým hrozí školní neúspěch, došlo u nich k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Projekty financované z ESF

Cílené čerpání dotací ESF je hlavním zdrojem zlepšování materiálního vybavení, zajišťování dalšího vzdělávání pedagogů a celkového zvyšování vzdělávací úrovně školy. Využíváním projektových prostředků se snažíme naplnit dlouhodobý záměr školy, který jasně definuje kvalitu vzdělávání na naší škole a nezbytné materiální podmínky pro jeho uskutečnění.

Rozvoj vzdělanosti žáků III.

Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků III.

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017354

Realizace projektu: 01. 10. 2020 – 30. 09. 2021

Rozpočet projektu: 300 665,00 Kč

Hlavní podporované aktivity:

Aktivity pro ZŠ:

 • 3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • 3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • 3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 • 3.II/10 a Čtenářský klub
 • 3.II/10 c Klub komunikace v cizím jazyce
 • 3.II/10 d Badatelský klub
 • 3.II/10 f Klub ICT
 • 3.II/1 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 3.II/12 Projektový den ve škole
 • 3.II/13 Projektový den mimo školu

Rozvoj vzdělanosti žáků II.

Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků II.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010733

Realizace projektu: 01. 10. 2018 – 30. 09. 2020

Rozpočet projektu: 720 530,00 Kč

Hlavní podporované aktivity:

Aktivity pro ZŠ:

 • 2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • 2.II/6b DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost.
 • II/6c DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyk
 • II/6g DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
 • II/6h DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
 • II/6i DVPP v rozsahu 8 hodin – projektová výuka
 • 2.II/16a Využití ICT ve vzdělávání – 64 hodin/64 týdnů
 • 2.II/17a Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • 2.II/17c Klub komunikace v cizím jazyce
 • 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.II/19 Projektový den ve škole
 • 2.II/20 Projektový den mimo školu

Aktivity pro ŠD:

 • 2.V/10b Využití ICT – 48 hodin/48 týdnů
 • 2.V/11b Klub zábavné logiky a deskových her
 • 2.V/11d Badatelský klub
 • 2.V/2 Speciální pedagog
 • 2.V/4g DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
 • 2.V/4h DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

Rozvoj vzdělanosti žáků I.

Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002118

Realizace projektu: 01. 10. 2016 – 30. 09. 2018

Rozpočet projektu: 382.376,00 Kč

Hlavní podporované aktivity:

 1. Školní asistent – personální podpora ZŠ
 2. Osobně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost a inkluze
 3. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin
 4. Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 6. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 7. Klub zábavné logiky a deskových her

E-learning v anglickém jazyce

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1145

Realizace projektu: 01. 09. 2015 – 31. 12. 2015

Rozpočet projektu: 162 668,00 Kč

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu.

ICT jako nástroj inovace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0040

Příjemce projektu: Valero s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha

Partner projektu: Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Realizace projektu: 1. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Rozpočet projektu: 366.996,- Kč

Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu pedagogických pracovníků základních a středních škol a vedoucích pracovníků základních a středních škol. Základním přínosem pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků bylo zvýšení kompetencí této cílové skupiny při integraci informačních a komunikačních technologií do své výuky.

EU – peníze školám

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0272

Název projektu: Moderní a efektivní výuka připraví žáky pro život

Rozpočet projektu celkem: 613 233,00 Kč

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem bylo podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Autoři na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.