IV. třída

14 žáků | třídní učitel: Mgr. Bohumila Bajglová | bajglova@zsstrachotice.cz
 

Odkazy na naše akce:

Olympiáda

V pátek 25. června proběhne školní olympiáda na hřišti v Micmanicích. Odchod od školy v 8:15, zkrácené vyučování do 11:15 hodin. S sebou: vhodnou obuv a oděv, svačinu a pití. Dojíždějící budou stíhat autobus v 11:17 ze Strachotic. V případě nepříznivého počasí si  žáci vezmou učebnice podle běžného pátečního rozvrhu, vyučování bude do 11:15.

Projektový den mimo školu

Výlet do planetária

Dopravní výchova

Den Země

Zdobení kostela

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Test Covid19

M

Čj

Hv

Vl

ÚT

M

Čj

Aj

Tv

ST

Čj

M

Aj

Vl

ČT

Čj – sloh

M

Čj – čtení

Vv

Vv

Čj

M – geo

Aj

In

Tv