IV. třída

14 žáků | třídní učitel: Mgr. Bohumila Bajglová | bajglova@zsstrachotice.cz
 

Od pondělí 01. 03. 2021  pokračuje distanční výuka.

Rozvrh on-line výuky

Den

8:00

9:00

10:00

Po

Čj

M

Aj

Út

Čj

Vl

St

Čj

M

Čt

M

Aj

Čtení

Indiv. konzultace

Zdobení kostela

17. prosince se žáci IV. třídy vydali do místního kostela. Ačkoli jsou letos přípravy na vánoční svátky střídmější díky všem nařízením, betlém a stromečky v kostele budou jako každý rok a opět bylo potřeba je připravit a nazdobit. Jako každý rok se toho ujaly děti – tentokrát čtvrťáci. Po svačině se teple oblékli a šlo se. Děti se rozdělily do dvou skupin a každá si zdobila svůj stromeček. Potom se všichni opět sešli u betléma, do kterého nanosili postavičky. Kdopak už nyní ví, kterou postavičku jsme do betléma nedali a chybí tam?

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Čj

M

Aj

Hv

Vl

ÚT

M

Čj

Čj

Tv

ST

Čj

M

Aj

Vl

ČT

Čj

M

Čj

Vv

Vv

Čj

M

Aj

In

Tv