IV. třída

14 žáků | třídní učitel: Mgr. Bohumila Bajglová | bajglova@zsstrachotice.cz
 

Aktuální info o uzavření třídy od 03. 05. – 10. 05. máte v učebně.

Odkazy na naše akce:

Zdobení kostela

Den Země

Zdobení kostela

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Test Covid19

M

Čj

Hv

Vl

ÚT

M

Čj

Aj

Čj čtení

ST

Čj

M

Aj

Vl

ČT

Test Covid19

M

Čj

Vv

Vv

Čj

M

Aj

In

Tv