Padá listí ze stromu – II. a V. třída

12. 10. se žáci V. a II. třídy vypravili do Jihomoravského muzea, kde na ně čekal výukový program s podzimní tematikou. Nejprve jsme se seznámili s detektivním příběhem, jehož řešení vyžadovalo seznámit se se stromy, jejich listy, plody, prostředím, ve kterém rostou a jejich životním cyklem. Práce ve skupinách byla zajímavá, postupně jsme vyplňovali pracovní listy, pracovali s mikroskopem, vyzkoušeli si frotáž a vyhledávali důležité informace z atlasu i z informačních karet. Všichni jsme si prohlédli prostředí, ve kterých vybrané stromy můžeme najít a vyhledali živočichy, kteří zde žijí. Výukový program byl spojen s prohlídkou přírodovědné části muzea a žáci si do školy přinesli pracovní listy, které si ještě v hodině přírodovědy a prvouky můžeme dokončit.