Stezka ke Dni Země – II. třída

Druháčky provedla stezkou planeta Země. Při plnění 18 úkolů museli zapojit nejdříve téměř detektivní schopnosti – úkoly byly totiž pečlivě schované na školní zahradě. Pohybovali se podle šipek, úkoly museli najít a splnit v přesném pořadí, protože na sebe navazovaly. Úkoly se týkaly  změny klimatu, nakládání s odpady nebo důležitých telefonních čísel integrovaného záchranného systému. Všichni žáci spolupracovali, střídali se při čtení zadání a všechny úkoly se jim podařilo najít a úspěšně splnit.