Vítání občánků

Obecní úřad Strachotice pravidelně vítá malé občánky a tentokrát to symbolicky vyšlo na Den Matek. Opět u této slavnostní akce byli i žáci naší školy, aby rodičům a dětem zpříjemnili tento vzácný okamžik. Paní učitelky nacvičily s dětmi pásmo básniček a písniček. Novinkou tentokrát byly roztomilé kulisy, které namalovali žáci z ranní družiny.

Velký dík opět patří nejen paní učitelce Novákové a Zifčákové, ale i dětem a jejich rodičům za jejich čas, který této nedělní akci věnovali.