Výtvarná soutěž Voda a lidé – partneři pro život

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Výtvarná soutěž Voda a lidé – partneři pro život

Výtvarná soutěž Voda a lidé – partneři pro život

Vodárenská akciová společnost, a. s. (divize Znojmo) vyhlásila letos další ročník výtvarné soutěže Voda a lidé – partneři pro život. Do soutěže se svými kresbami a malbami zapojili i žáci naší školy. Z výkresů, které byly do soutěže odeslány, byly porotou vybrány a oceněny práce Lenky Dvořákové – Hasič (Čestné uznání) a kolektivní práce Laury Mikulenčákové, Kláry Šikulové a Veroniky Kočí – Plavení koní (Cena ředitele Vodárenské akciové společnosti). Úspěšné žákyně se zúčastnily 15. června slavnostního zahájení výstavy a předání cen. Oceněné práce budou vystaveny po celou dobu letních prázdnin v atriu MěÚ ve Znojmě, nám. Armády 8 (1. patro). Ještě jednou blahopřejeme.