Beseda se starostkou

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2009/2010 » Beseda se starostkou

Beseda se starostkou

Tradičně svoje snažení představujeme i zástupcům obce – konkrétně paní starostce. V loňském roce jsme řešili problematiku černých skládek. Při letošní besedě, která byla velmi dynamická, se paní starostka Eva Vaculová sešla se žáky IV. a V. třídy a odpovídala na otázky zvídavých školáků o historii i současnosti obce. Žáci se v hodinách přírodovědy a vlastivědy na besedu důkladně připravili a paní starostka všechny všetečné otázky s úsměvem zodpověděla. Děti se dozvěděly, že školu čeká nový kabát v podobě fasády a že do ulice budeme koukat novými okny. Přilehlý pozemek současného hřiště bude přeměněn na školní zahradu, kde se budou žáci nejen učit a využívat k příjemné relaxaci, ale kde se budou moci podílet i svou vlastní pomocí v hodinách pracovního vyučování. Škola ve spolupráci s obcí plánuje i zkrášlení prostor před školou a společným záměrem je vytvořit prostředí hezké nejen pro oko, ale příjemné i pro posezení a odpočinek. Paní starostka s sebou přinesla i „tajemný balíček“ a žáci po jeho odtajnění zjistili, že máme v čele naší obce „myslivce“, protože paní Vaculová se ve volném čase věnuje myslivosti a v „balíčku“ byly její trofeje a také kronika místních myslivců, která byla založena již v roce 1945. Beseda se dětem moc líbila, a protože nezbyl čas na podrobnou historii obce a spoustu dalších zajímavostí, paní učitelky slíbily dětem další pokračování, které se uskuteční brzy na jaře.