Den zdravé svačinky

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2009/2010 » Den zdravé svačinky

Den zdravé svačinky

Čtvrtek 18. 2. proběhl ve všech třídách v duchu zdravé výživy. Děti se snažily přinést do školy co nejzdravější svačinu. Je samozřejmé, že se o správné stravování nezajímáme pouze jeden den v roce. S tématem zdravé výživy se žáci setkávají v běžném životě velmi často. Prolíná výukou prvouky, přírodovědy i dalších předmětů. Poděkování patří i všem rodičům a prarodičům, kteří chutné a zdravé svačinky připravují.