„Den Země“ – Projekt I. třídy – “Jaro”

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2009/2010 » Projekt I. třídy – “Jaro”

Projekt I. třídy – “Jaro”

Děti si povídaly o jaru, četly si básničky a učily písničku o jaru. Na vycházce pozorovaly změny v jarní přírodě. Společně založily pokus klíčení semínek nových rostlin. Nejprve děti pozorovaly bobtnání semínek hrachu a fazole v sádrovém kuželu. Potom zasely hrách, fazole a řeřichu do zeminy. Zapisovaly změny, které pozorovaly. Ve výtvarné výchově využily odpadní materiál (plastové lahve). Malovaly barvami na sklo a vytvářely originální jarní květy.