Dětský den

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2010/2011 » Dětský den

Dětský den

V sobotu 4. 6. proběhl na hřišti v Micmanicích Den dětí. Tuto zábavnou akci pro děti pořádala ZŠ společně s OÚ ve Strachoticích. Děti prošly deseti stanovišti a za splnění úkolů dostaly sladkou odměnu. Spoustu zábavy si užily i na skákacím hradu, při jízdě na koni nebo na motorkách. Počasí přálo, takže se sobotní odpoledne líbilo dětem i dospělým.