Naši prvňáčci

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2010/2011 » Naši prvňáčci

Naši prvňáčci

1. září 2010 nastoupilo do ZŠ ve Strachoticích 8 prvňáčků (6 dívek a 2 chlapci). Brzy po nástupu do školy si všechny děti na nové prostředí zvykly a dodnes se jeví jako spokojené. Prvňáčci dostali zdarma nové učebnice, mnoho školních pomůcek a nejen to, ale i krásné vybavení třídy a celé školy. Není žádný důvod, aby se jim ve škole nelíbilo. O to se samozřejmě stará nejen jejich paní učitelka, ale i celý kolektiv zaměstnanců školy.
Perfektně fungující školní družina a mnoho zájmových kroužků, ze kterých si děti mohou dobrovolně vybrat, přispívají také k dokonalosti a kvalitě školy.
Během prvních týdnů na prvňáčky čekaly příjemné školní i mimoškolní akce, např. projížďka znojemským vláčkem, dvě divadelní představení, „Zamykání zahrádky“, „Halloween“ a další. Všechny tyto akce jsou zdokumentovány a jsou k nahlédnutí na školních webových stránkách.