Příprava předškoláků

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2010/2011 » Příprava předškoláků

Příprava předškoláků

Od konce října do prosince 2010 probíhal na Základní škole ve Strachoticích přípravný kurz pro předškoláky. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je poslouchat paní učitelku, psát, kreslit a počítat, a to přímo ve školních lavicích. Během přípravného kurzu si děti také společně zazpívaly, zacvičily, zkusily si kreslit na nové tabule a také pracovaly na počítači. Paní učitelky si pro ně připravily hry na paměť, rychlost a všímavost. Kurz byl zaměřen hlavně na zrakové a sluchové vnímání, na grafomotorickou dovednost a rozvoj paměti. Školu navštěvovalo průměrně 12 dětí a všechna čtyři setkání se dětem i jejich rodičům líbila.