Zahrada v proměnách roku – celoroční projekt III. třídy – Hledáme jaro

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2014/2015 » Hledáme jaro

Hledáme jaro

III. třída si letos ke Dni Země 22. 4. připravila projekt na téma „Hledáme jaro“. Nejprve jsme si vytvořili myšlenkovou mapu a přemýšleli jsme, kde všude můžeme jaro objevit. Napadlo nás hodně možností – na poli, na louce, mezi mláďátky, v hmyzí říši, ve změnách počasí, v jiném oblečení, v našem jídelníčku, v písničkách atd. Každý jsme si vybrali jedno téma a pokusili jsme se doma sami připravit se na společnou prezentaci. Ta nastala ve středu, k oslavám Dne Země a byla opravdu bohatá: vyslechli jsme si příspěvky svých spolužáků, poznávali jsme jarní rostliny, zazpívali jsme si písničky, vyrobili si svého motýlka a vydali jsme se na zahradu. Proměnili jsme se v motýlky, obletěli jsme kvetoucí stromy na zahradě a pozorovali jsme své hmyzí kamarády v hmyzím hotelu. Hodně jsme tím létáním vyhladověli, a proto nám přišly v hod špekáčky, které jsme si na závěr dne opekli. Společnou výslednou práci vystavíme na hlavní chodbě.