Člověk a jeho zdraví – projekt V. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2016/2017 » Člověk a jeho zdraví – projekt V. třída

Člověk a jeho zdraví – projekt V. třída

V hodinách přírodovědy se zabýváme problematikou „Člověk“. V úvodu do tématu jsme si stanovili, co všechno budeme zkoumat: jaké místo mezi živými organismy člověku patří, jak vypadá naše kostra, lidské svaly, poznali jsme jednotlivé soustavy. Celá velká kapitola je i o lidském zdraví, nemocech, o zdravém způsobu života i o nebezpečí závislostí na omamných látkách. Žáci si vybrali téma, které jim vyhovovalo, zpracovali a prezentovali své práce před spolužáky. Součástí jednotlivých projektů byly i obrazové přílohy, otázkové kvízy a pokusy. Příští týden nás ještě čeká beseda s paní Maškovou, se kterou se naučíme zásady poskytování 1. pomoci a prakticky si vše vyzkoušíme.