Čtenářský klub

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2016/2017 » Čtenářský klub

Čtenářský klub

V nově vzniklé volnočasové aktivitě mají žáci možnost rozvíjet své čtenářské dovednosti. Klub, který tvoří 11 členů, se pravidelně schází každý čtvrtek ve škole nebo v místní knihovně. Hlavním cílem klubu je přiblížit a zpřístupnit členům knihu jako zdroj poznání, zábavy i relaxace. Atmosféra v klubu odpovídá jeho hlavnímu cíli – vypěstovat u žáků kladný vztah ke knize a k četbě. Žáci mají nejen možnost vybrat si a číst vlastní nebo vypůjčené knihy, sdělovat své čtenářské zážitky ostatním členům, ale čekají je i velmi zajímavé metody podporující čtenářskou gramotnost – budou předvídat děj příběhů, informovat o hlavních hrdinech svých knížek, psát autorovi, povedou si své deníky, budou si klást otázky, hledat nadpisy pro dané texty, doplňovat děj podle vlastní fantazie, naslouchat a hlavně si povídat o knížkách. Budou se učit komunikovat, vyjadřovat své myšlenky, obohacovat svoji slovní zásobu, dozvídat se nové informace a přemýšlet o nich.