Den dětí

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2016/2017 » Den dětí

Den dětí

Letos se tradiční oslava Dne dětí uskutečnila v pátek 26. května v okolí základní školy a škola se tak poprvé stala hlavním organizátorem celé akce. Děti plnily úkoly na 10 stanovištích a za odměnu obdržely balíček plný sladkostí, limonádu, zmrzlinu a párek v rohlíku. Další atrakcí, kde se všichni mohli vyřádit, byl skákací hrad, motokáry a skluzavka. Své umění zručné jízdy na kole děti předvedly při rychlostním cyklozávodu. Dále si mohly zastřílet ze vzduchovky či z luku, vyrobit dárek, prohlédnout si hasičské nebo policejní auto. Velký dík patří Obecnímu úřadu ve Strachoticích, který akci financoval, hasičům ze Slupi, panu Psotovi, místním sportovcům a hasičům za občerstvení.