Mluvíme německy – VČA

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2016/2017 » Mluvíme německy – VČA

Mluvíme německy – VČA

V letošním školním roce pokračuje ve své činnosti zájmová aktivita „Mluvíme německy“. Účastníky jsou žáci od druhého do pátého ročníku. Obsahovou náplní této aktivity je nejenom zvládnutí běžné slovní zásoby, konverzace v různých situacích, ale žáci si program zpestřují hrami, soutěžemi, písničkami, skládankami, dramatizací, rozhovory i plněním výukového programu v německém jazyce. Žáci mají možnost hravou formou získat základy dalšího jazyka, které využijí na druhém stupni, kde výuka německého jazyka patří mezi další povinné předměty.