Projektový den “Jaro” – II. + V. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2016/2017 » Projektový den “Jaro” – II. + V. třída

Projektový den “Jaro” – II. + V. třída

30. března páťáci spolu s druháky prožili společný projektový den plný zajímavých aktivit s názvem “Jaro”. Celý den začal na školní zahradě, kam přibyl nový obyvatel – králík Rudolf, kterého žáci ubytovali v jeho novém domově. Potom následovalo spravedlivé rozdělení do třech skupin tak, aby starší žáci mohli spolupracovat se svými mladšími spolužáky. Paní učitelky představily svým skupinám svá pečlivě připravená témata – žáci vytvářeli jarní výzdobu, sklidili ozimý špenát a vyráběli z něj pomazánky, vysadili brambory a kukuřici ve vyvýšeném záhoně, pracovali se dřevem, vyzdobili jarní truhlíky, jarní věnečky na dveře, vyrobili jarní výzdobu školní zahrady v podobě kuřátek, pekli bramborové placky a na závěr své práce prezentovali. Největší úspěch měly dobroty, které všichni při závěrečné prezentaci ochutnali.