2. příškolní tábor – první den

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2016/2017 » 2. příškolní tábor » První den

První den

První den 2. příškolního tábora uběhl rychle jako voda, která všechny účastníky celý den lákala. Nejprve proběhlo setkání dětí v tělocvičně, kde se všichni seznámili s programem tábora, který letos nese název „Cesta za dobrodružstvím“. Děti si vyplnily cestovní pasy, učily se táborovou hymnu, rozdělily se do skupin, zvolily si své velitele, zvolily si jméno, logo a vytvořily si společnou vlajku. Potom už následovaly další činnost, které souvisely s tématem první dne: „Cesta po naší vlasti“ – celotáborová vědomostní hra, sportovní turnaje, výroba náramků přátelství a příprava typicky českého jídla – bramborových placek. Všichni účastníci se stihli ochladit koupáním v bazénu i při vodních hrátkách. Pitný režim byl dodržen, oběd všem chutnal a na závěr si ještě děti stihly založit táborové deníky.