Tvořivé Velikonoce – edukační program

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2016/2017 » Tvořivé Velikonoce – edukační program

Tvořivé Velikonoce – edukační program

V týdnu od 28. – 31. března se žáci školy zúčastnili výukového programu v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Hodinový program byl zaměřen na symbol Velikonoc a jara – vejce. Nejprve žáci besedovali o symbolice vajec jako zrození nového života, o využití v potravinářském průmyslu, v kosmetice, malířství atd. Každý žák si nabarvil velikonoční kraslici, kterou si odnesl domů. Na závěr žáci zaseli obilí do květináče a ochutnali velikonoční pečivo – linecká kolečka, která upekli studenti ze SOU Dvořákova ul. ve Znojmě. Kromě programu Tvořivé Velikonoce se žáci IV. třídy zúčastnili prohlídky výstavy MERKUR.