Vlastivědný projekt – IV. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2016/2017 » Vlastivědný projekt – IV. třída

Vlastivědný projekt – IV. třída

Od začátku měsíce října žáci čtvrté třídy probírali v předmětu vlastivěda téma Naše vlast ČR. Rozhodli se vytvořit projekt na téma Česká republika – demokratický stát. Každý si vytvořil vlastní myšlenkovou mapu s tématy, která jsou zařazena do učebnice nebo která probírali v minulých letech v prvouce. Jednalo se o témata Vláda ČR, Památky, Symboly, Svátky ČR, Měna, Jídla, Příroda a další- Žáci si témata rozebrali a doma pracovali samostatně nebo ve dvojicích či skupinách na přípravě prezentace před třídou. Ta se uskutečnila po týdenní lhůtě. Aby si na vlastní kůži demokraticky vyzkoušeli, jakým způsobem se tvoří zákony, sepsali si vlastní třídní řád, který byl součástí výuky o demokracii našeho státu. Budou dohlížet na jeho dodržování, popřípadě udělování trestů při jeho nedodržování. Po prezentaci si všechna témata vyvěsili na nástěnku, kde budou nějakou dobu sloužit jako vlastní kvalitní učební materiál.