Vlastivědný projekt – IV. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2016/2017 » Vlastivědný projekt – IV. třída

Vlastivědný projekt – IV. třída

V měsíci lednu a únoru probírali ve IV. třídě ve vlastivědě kraje České republiky. Prvních několik krajů žáci popisovali společně podle učebnice, nástěnné mapy a internetových informací. Deset krajů žáci prezentovali samostatně. Ve skupinách nebo ve dvojicích se připravili, aby mohli všechny nejdůležitější informace předat ostatním. Někteří se sešli doma a ve dvojici zpracovali přidělený úkol, jiní pracovali ve větších skupinách po třech nebo po čtyřech. Ze svých nasbíraných poznámek si žáci vytvořili třídní nástěnku, ze které mohou čerpat informace pro závěrečný test.