Čtení s porozuměním – V. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Čtení s porozuměním – V. třída

Čtení s porozuměním – V. třída

V polovině školního roku jsme se v páté třídě začali v hodinách čtení systematicky věnovat čtenářské gramotnosti. Získali jsme Pracovní sešit k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. ročníků ZŠ, který vznikl na Univerzitě Karlově v Praze jako projekt pro Rozvoj čtenářských kompetencí inkluzivní školy. V patnácti lekcích, které jsme rozložili do celého pololetí, jsme četli s porozuměním a plnili různé úkoly, na kterých se míra porozumění mohla ověřit. Žáci kreslili plánek obce podle zadání, učili se rozlišovat kvalitu inzerátu, pracovali s jízdním řádem, porovnávali správnost splněného úkolu s přesným návodem, odpovídali na otázky z textu a hlavně v závěru každé lekce se zamysleli, nakolik se jim daná lekce líbila a dařila. Celý projekt byl příjemný a u mnoha žáků podpořil chuť ke čtení.