3. příškolní tábor – Čtvrtý den – Cesta za poklady přírody

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » 3. příškolní tábor » Čtvrtý den – Cesta za poklady přírody

Čtvrtý den – Cesta za poklady přírody

Hledání pokladů je hlavním cílem našeho tábora a pravé poklady přírody máme přímo u nosu – Národní park Podyjí je opravdovou přírodní šperkovnicí. Ráno jsme si nejprve vyhledali informace k celodennímu výletu do Hnanic a okolí, zjistili jsme názvy a historii devíti mlýnů, které kdysi zdobily pravý břeh Dyje, vyprávěli jsme si o jejich pohnuté historii, o pověstech, které o jejich minulosti vypráví, zajímali jsme se o zástupce rostlin a živočichů, které na cestě můžeme potkat. První zastávku jsme udělali u koní, všichni zájemci se skamarádili s dvěma klisnami, které je za odměnu povozily, potom jsme si trošku zasportovali a prohlédli si kostel svatého Wolfganga v Hnanicích, ochutnali léčivou vodu. Oběd chutnal úplně všem a čekal nás dlouhý pěší pochod první zónou národního parku. Ještěrku zelenou, čápa černého ani koniklec jsme nepotkali, ale našli jsme kobylku hnědou i zelenou, hloh, léčivé divizny a vzácné zástupce z říše hmyzu. Bavilo nás objevování zbytků starých mlýnů, přešli jsme se po lanové lávce přes Dyji a už všichni víme, kde se nachází známá vinice Šobes. Hotel Vinice Hnanice byl naší poslední zastávkou, krásný rozhled z nového hotelu, poslední sladké chlazené dobroty a už jen návrat do Strachotic. Mnozí se na tato kouzelná místa chtějí vrátit se svými rodiči. Příškolní tábor je pro děti nejen zábavou, ale i poučením a vnímaví účastníci se dozví spoustu zajímavých informací.