Den Země

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Den Země

Den Země

Letošní oslava Dne Země proběhla 25. dubna. Žáci měli možnost přihlásit se do pracovních skupin podle vlastního zájmu. Cílem práce ve skupinách bylo zapojit do činností žáky různých věkových skupin, rozvíjet mezi nimi vzájemnou spolupráci, učit se činnostně a netradičně a také si vyzkoušet pracovat pod vedením různých paní učitelek. Hlavní přínos byl již v samotné myšlence oslavy Dne Země, a sice zamyšlení se nad přírodou okolo nás, nad jejím významem pro člověka a také nad důležitostí její ochrany. Všechny skupiny se při svých činnostech vypravily ven ze třídy, pracovaly ve volné přírodě i na školní zahradě. Výsledky práce žáci prezentovali na zahradě i na chodbě školy. Názvy jednotlivých pracovních skupin byly motivovány známými písničkami.

Koulelo se, koulelo…

Pracovní skupina pod vedením paní učitelky…

všechny fotky »

Kde je dům holubí

V této skupině se žáci seznámili prostřednictvím…

všechny fotky »

Ty jsi má, levandulová

S písničkou Ty jsi má, levandulová se školou…

všechny fotky »

Voda živá

Skupina sedmnácti žáků z různých tříd pracovala…

všechny fotky »

Křídla motýlí

Žáci si nejdříve povídali o barvách přírody,…

všechny fotky »