Den Země – Koulelo se, koulelo…

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Den Země » Koulelo se, koulelo..

Koulelo se, koulelo..

Pracovní skupina pod vedením paní učitelky Bajglové se zabývala ovocnými stromy a keři na školní zahradě. Hlavním cílem bylo připravit pro ostatní žáky popisné tabule, díky kterým se všichni ostatní dozví nejen název stromu nebo keře, ale mohou porovnat květy, listy, plody a také se dozví, kdy vybrané stromy a keře kvetou, kdy můžeme ochutnat jejich plody a řadu dalších zajímavostí. Motivací pro členy skupiny byla ochutnávka šesti druhů jablek, žáci je porovnávali podle barvy, tvaru, velikosti, chutě a vůně a zvolili nejchutnějšího šampiona minivýstavy. Potom se všichni vypravili na zahradu, aby si vybrali, o kterém keři nebo stromu chtějí zjistit podrobnější informace. Starší členové skupin se věnovali zjišťování a zápisu informací z internetu, mladší připravovali jablečný štrúdl. Pochválena byla děvčata z první a druhé třídy, která prokázala velkou šikovnost a dovednost budoucích hospodyněk. Zbylí členové vystřihovali lístečky na připravený strom, který potom všichni společně zaplnili svými vlastními příspěvky k ochraně přírody. Po chutné svačině v podobě štrúdlu žáci dokončili přípravu cedulek, které budou na zahradě umístěny – umístění bude provedeno dodatečně, protože nebyl zaschlý lak na připravených kolících. Poslední část dne žáci věnovali práci na zahradě a „ovocný“ den zakončili výrobou frotáže kůry ovocných a okrasných stromů.