Halloween

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Halloween

Halloween

2. listopadu proběhlo zábavné odpoledne pro žáky a jejich sourozence, které jsme nazvali Halloween. Od školy se vydaly v časových intervalech skupiny, které plnily po cestě úkoly spojené s tímto svátkem na hřiště v Micmanicích. Nakonec každý dostal malé občerstvení. Kdo si přinesl lampión, mohl se zúčastnit průvodu přes vesnici zpět ke škole.