Hravě do I. třídy

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Hravě do I. třídy

Hravě do I. třídy

Základní škola Strachotice tento školní rok opět otevřela kurzy pro předškolní děti. V těchto edukačně stimulačních skupinkách si děti hravou formou rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci, upevňují si matematické představy a procvičují si vyjadřovací schopnosti i jemnou motoriku. Program skupin je rozvržen do 7 lekcí. Každá lekce má svou pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. Postupuje se po krocích od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího k obtížnějšímu. Po absolvování všech sedmi skupin mají děti i rodiče představu o náročnosti zápisu do I. třídy.
Skupinky probíhají ve stejné budově, kam dítě nastoupí do první třídy a tak mají děti možnost se nenásilnou formou seznámit s dalšími dětmi, z nichž se někteří stanou od září jeho spolužáky. První den školy tak přijdou do třídy, která se nachází ve známém prostředí školy a budou poznávat i některé své kamarády ze skupinky. Dalším pozitivem skupinek je, že se jich účastní také rodič, takže může vidět své dítě při práci a udělat si srovnání, jak jsou na tom děti v daném věkovém průměru, popř. jestli je na místě zvažovat odklad nebo naopak to není třeba. Ostýchavé děti nebo děti, které se přistěhovaly a nemají v novém bydlišti kamarády ze školky, přivítají možnost postupného začlenění do menšího kolektivu.