Jak se učí páťáci

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Jak se učí páťáci

Jak se učí páťáci

V páté třídě jsme se rozhodli, že zaznamenáme, jak probíhá jeden vyučovací den. V pondělí jsme vyučování zahájili ranním komunikačním kroužkem, při kterém se žáci sdíleli, vyprávěli zážitky z víkendu, popř. nejbližší údálost, na kterou se těší. Trénovali plynulý a spisovný projev. Pokračovala výuka na téma slovesný způsob. Po krátkém vysvětlení si mohli všichni žáci vyzkoušet cvičení on line na PC a interaktivní tabuli. Ve zbytku času jsme ve dvojicich trénovali větný rozbor. V matematice jsme intenzivně nacvičovali písemné dělení se zbytkem a mohli využít i kartičky s natištěnými příklady pro rozšířenou výuku. V angličtině jsme opakovali názvy obchodů a jejich umístění v ulici. Zahráli jsme si na stejné téma i hru u tabule. Přírodověda byla v pondělí mimořádně zajímavá, protože jsme si na doplnění učiva z učebnice pustili video o planetách, Slunci a Zemi. Na závěr vyučování jsme relaxovali v hodině TV. Cvičili jsme s relaxačním padákem a zahráli přehazovanou přes síť. Celý den jsme byli velmi aktivní a výuka se nám líbila.