Přírodovědná stezka – V. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Přírodovědná stezka – V. třída

Přírodovědná stezka – V. třída

25. září absolvovala pátá třída přírodovědnou stezku. Čtyřčlenné skupiny žáků plnily předem připravené úkoly, hledaly živé a neživé přirodniny, druhy půdy, složení hlíny a zkoumaly, které nejčastější plodiny se pěstují v našem okolí. Jednotlivé skupiny na konci vycházky své poznávací výsledky prezentovaly ostatním žákům. Ve třídě jsme nakonec uzavřeli přírodovědnou poznávací stezku pokusem, který potvrdil, že půda obsahuje nejen písek, kamínky a humus, ale také kyslík, který z vody odcházel formou bublinek.