Projekt “Vztahy v přírodě” – V. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Projekt “Vztahy v přírodě” – V. třída

Projekt “Vztahy v přírodě” – V. třída

V posledním listopadovém týdnu se žáci páté třídy zúčastnili přírodovědného projektu s názvem Vztahy v přírodě. Během dvou dnů pracovali s teoretickými znalostmi ve skupinách a diskutovali nad vztahy v přírodě, potom doplnili své znalosti pokusem s vedením živin v rostlinách. Jejich činnost se skládala z několika částí. Nejprve se připravovali teoreticky jednu hodinu ve třídě, další den pracovali ve skupinách ve třech stanovištích, kde plnili připravené úkoly. Na prvním stanovišti zkoumali děravý kmen, na druhém hledali společné znaky drobných živočichů v půdě, třetí stanoviště představovalo vzorek lesa a ukazovalo názorně na vztahy v biotopu les. Všechny skupiny byly závislé na dosud získaných informacích z prvouky a přírodovědy. Poslední úkol byl zkoumání vzorku rostliny ponořené do barevné tekutiny. Všechny diskutované otázky a výsledky zkoumání si žáci ve skupinách pečlivě zaznamenávali. Důležitou částí projektu bylo společné sdílení a rekapitulace. Žáci obhajovali své názory a výsledky zkoumání. Zahráli si hru v rolích částí lesa. Všechny role se postupně přidávaly do jednoho uzavřeného kruhu, kde se vzájemně spojují a potřebují. V závěru si žáci zahráli lesní rozcvičku, ve které názorně ukazovali vzrůst rostliny od semínka po statný strom. Celý projekt upevnil přírodovědné znalosti, učil žáky kultivovaně diskutovat, pracovat ve skupinách, operativně reagovat, rychle se rozhodovat, říkat svůj názor, naslouchat spolužákovi i vedoucímu projektu.