Vlastivědný projekt – V. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2017/2018 » Vlastivědný projekt – V. třída

Vlastivědný projekt – V. třída

V měsíci lednu se žáci páté třídy připravovali na vlastivědný projekt Státy Evropy. Jednotlivci nebo skupiny si připravili co nejvíce zajímavých informací o státech střední Evropy. Na konci měsíčního projektu shrnul informace v elektronické podobě Jirka Horsák. Nejen že si žáci zapamatovali učivo, ale naučili se prezentovat své poznatky před celou třídou a jejich písemné podklady jsou vystaveny na třídní nástěnce.