Koloběh vody v přírodě – II. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2018/2019 » Koloběh vody v přírodě – II. třída

Koloběh vody v přírodě – II. třída

Jedním z přírodních jevů, který bereme jako samozřejmost a zároveň nás fascinuje a podněcuje k zamyšlení, je koloběh vody v přírodě. Nejen živá voda z pohádky, ale i obyčejná voda je zázračná kapalina, bez níž by neexistoval život na Zemi. Cílem celé práce bylo pochopení dějů v přírodě, uvědomění si sebe sama jako součást přírody, učení se výtvarnému vidění a seznámení s akční tvorbou. K tomuto tvoření velmi dobře posloužila školní zahrada. Práce žáků byla rozčleněna na tři činnosti, které spolu úzce souvisely. Nejprve žáci vyvázali pomocí provázků pruh bílé látky, který obarvili v modré barvě na textil – dojem vodní hladiny. Poté textilii rozprostřeli na trávník. Ve druhé činnosti znázornili odpařování vody – pomocí bílé netkané textilie, kterou zavěsili na strom. Při instalování páry se žáci doslova zahalovali do netkané textilie, hráli si s ní a vyprávěli, že viděli takové odpařování v létě u lesa, když se vydali s rodiči na houby. Nakonec se všichni pustili do vytváření dešťových kapek. Vytrhávali ze zbytků modrých papírů menší kousky. Když bylo dešťových kapek dostatečné množství, vyhodili kousky papírků co nejvýše a nechali volně padat k zemi. Déšť dal vláhu zemi a celý cyklus mohl začít znovu.