Tajemství cestovního kufru – ŠD

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2018/2019 » Tajemství cestovního kufru – ŠD

Tajemství cestovního kufru – ŠD

V polovině měsíce září, kdy už si prvňáčci zvykli na nové prostředí, jsme se rozhodli naplánovat první společnou akci našich dvou oddělení školní družiny. Strávené odpoledne se neslo v duchu vzpomínek na prázdniny a hravou formou si žáci osvojili pravidla, která si v družince stanovila. Žáci při plnění sportovních úkolů lépe poznali své nové kamarády, kteří jim budou v příštím školním roce pomáhat. Při plnění několika soutěží si vyzkoušeli, jak se jim bude spolupracovat. Společně strávená hodinka se nesla ve velmi příjemné atmosféře a utekla jako voda. Věříme, že už se všichni zúčastnění těší na další společnou akci.