Tematický den podzim – II. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2018/2019 » Tematický den podzim – II. třída

Tematický den podzim – II. třída

Celý říjen byla výuka prvouky zaměřena na období podzimu. V jednom říjnovém dnu se ale zaměřili žáci na toto téma ještě blíže. Podzimní čas prolnul učivem všech předmětů. V českém jazyce tvořili žáci věty o podzimu, společně vytvořili pojmovou mapu, luštili kviz; v matematice k nim přiletěli draci s početním řetězcem na sčítání a odčítání do 20; recitovali báseň o podzimu od Vítězslava Nezvala a uspořádali malou výstavku na téma „Co se sklízí na podzim“. Zopakovali si také poznatky z vycházky (z minulého týdne). Hlavním cílem bylo rozpoznat listy lípy, jírovce a javoru. Několik listů si přinesli a nyní v hodině výtvarné výchovy otiskovali na papír pomocí temperových barev.