„Padá listí ze stromů“ – V. třída

Fotogalerie

Fotogalerie » Školní rok 2018/2019 » „Padá listí ze stromů“ – V. třída

„Padá listí ze stromů“ – V. třída

12. listopadu se V. třída zúčastnila výukového programu v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Program měl název „Padá listí ze stromu“ a tematicky navazoval na učivo přírodovědy, ve které jsme se učili o rostlinách a živočiších středního mírného pásu. Program měl formu detektivní záhady, kterou žáci řešili a během níž si zopakovali listnaté stromy, pozorovali jejich listy a plody, které si prohlédli pod mikroskopem, přiřazovali k nim živočichy, kteří v daných společenstvích žijí. Na závěr si žáci prohlédli expozice neživé přírody, kde si zopakovali učivo o nerostech a horninách.