Bezpečně na cestách – ŠD

Hned, jak jsme se vrátili do školní družiny, připravili jsme pro žáky tematický týden „Bezpečně na cestách“. Povídali jsme si o silničním provozu a jeho bezpečnosti. Zaměřili jsme se především na bezpečnost chodců a cyklistů, naučili se poznat nové značky a předvedli, jak se chovat v různých dopravních situacích. Opět nechyběly soutěže, které byly pro žáky družinky připraveny v tělocvičně. Na konci našeho týdne nám všichni soutěžící předvedli, jak ovládají řízení svých koloběžek. Po jízdě zručnosti na školním hřišti si všichni oprávněně zasloužili své první řidičské průkazy.