Bezpečnost v silniční dopravě, dopravní značky – II. třída

Cílem výuky dopravní výchovy ve 2. ročníku je pochopení bezpečného a ohleduplného chování, uvědomování si rizik a nebezpečí v silničním provozu. Na přelomu září a října si žáci zopakovali v prvouce poznatky z 1. ročníku – význam barev na semaforu, druhy dopravních prostředků a také některé dopravní značky. V modelových situacích si vyzkoušeli správné přecházení silnice, povídali si o chování v dopravních prostředcích a o místech, která nejsou bezpečná pro venkovní hry. Poté se vydali na vycházku v okolí školy. Tady měli za úkol ve skupinkách vytvořit plánek silnic a hlavně dopravních značek v nejbližším okolí. Svoje nákresy potom přenesli na společný plán okolí školy. Společně si pojmenovali a vysvětlili význam dopravních značek. Nakonec si žáci navzájem sdělovali svoje zkušenosti z cesty do školy nebo návratu domů.