Člověk – V. třída

Páťáci se celé jaro učili o člověku. Nejdříve jsme se zaměřili na kostru člověka, svaly a postupně jsme prošli všechny soustavy lidského těla. Během hodin jsme si zkusili pár testů – srdeční tep v klidu a po zátěži; dechová frekvence v klidu a po zátěži; probouzení smyslů aj. Pravidelné testování a zkoušení nás dovedlo až do finále, kde jsme si jednotlivé soustavy nakreslili, popsali a zopakovali. Jako bonus za námi přišla paní Mašková, která pracovala u záchranné služby, takže má tzv. první pomoc „v malíčku“. Během pár minut nám nastínila několik situací, do kterých bychom se mohli snadno dostat, a následně nám ukázala, jak bychom v nich měli reagovat. Na závěr jsme si vysvětlili a názorně ukázali důležitost cyklistické helmy při jízdě na kole a následném pádu. Věřím, že se děti obohatily o nové zkušenosti, které se jim v praktickém životě mohou hodit.