Den dětí

V úterý 1. června se po celém světě slavil Mezinárodní den dětí. Také žáci z naší školy si tento den náležitě užili. Během dopoledne se z nich na malou chvíli stali botanici, muzikanti, výtvarníci, jazykovědci a sportovci. Na jednotlivých stanovištích plnili úkoly a na samém konci byli odměněni. Největším překvapením byla návštěva pracovníků obchodního řetězce Billa, kteří každému žákovi přinesli balíček se sladkostmi a ovocem. Děkujeme a přejeme všem vydařené léto.