Den Země – I. a IV. třída

Letošní oslava svátku naší planety byla stejně jako v loňském roce komornější, než bývá zvykem. Jednotlivé třídy si vytvořily vlastní program oslav tak, aby byly dodrženy všechny hygienické předpisy, kterými je potřeba se v současné době řídit.

První a čtvrtá třída se zapojily v rámci oslav Dne Země do akce „Ukliďme si svět“ a v pátek 23. dubna se  vydaly do ulic. Žáci uklidili prostory v okolí dětského hřiště ve Strachoticích a došli až k hřišti v Micmanicích. Žáci za svou snahu byli odměněni nejen dobrým pocitem, že udělali kus dobré práce, ale osobně jim poděkoval i pan starosta, který jim přinesl i sladkou odměnu.

Ve druhé části si žáci všímali projevů jara, zkoušeli najít zajímavá zákoutí a vytvářeli obrazy s jarní tematikou. Svátek Země budou žáci i dále slavit malými akcemi, úpravou vyvýšeného záhonu, dobudováním nové skalky, sběrovou soutěží a dalšími úpravami školní zahrady.