Den Země – III. třída

 23. duben byl pro žáky naší školy výjimečným dnem. S jednodenním zpožděním jsme slavili Den Země, ale přírodovědnému učivu jsme se intenzivně věnovali téměř ve všech předmětech celý týden.

       Ve výtvarné výchově a pracovní činnosti jsme vyzdobili třídu v duchu jara. Ve slohu jsme četli text o pampeliškách. Připomněli jsme si píseň Jaro, jaro, jaro už je tu. V prvouce se učíme o neživé a živé přírodě a jak ji chránit. Ve čtenářském kroužku si žáci dokonce sami vytvořili vymyšlený přírodovědný text. Teď nastal čas, jak vědomosti využít a zapamatovat.

      Nyní si žáci rozdělili text po odstavcích, naučili se jej potichu číst, a pak jsme příběh přečetli celý nahlas. Po přečtení jsme individuálně odpovídali na připravené otázky, společně plnili úkoly, na tabuli vytvořili seznam pravidel chování v lese, vypsali z textu množství živočichů z příběhu, zopakovali pravidla silničního provozu. Na závěr všichni připravili ilustraci k přečtenému textu.

      Abychom teoretické přírodovědné vědomosti vyzkoušeli v praxi, vypravili jsme se na procházku do jarní přírody. Šimon se stal zapisovatelem a ostatní žáci nahlašovali spoustu živočichů, se kterými jsme se setkali v půlkilometrovém okruhu od školy.

     Když jsem se vraceli do školy, zastavili jsme se před seřazenými barevnými kontejnery na odpad a připomněli si, co kam patří a hlavně proč..

     Na závěr naší jarní vycházky přišlo na řadu trochu pohybu na školní zahradě