Na tři krále o skok dále – ŠD

Nový rok jsme ve ŠD tradičně zahájili povídáním na téma Tři králové i přesto, že jsme si nemohli tradiční píseň „ My, tři králové, jdeme k vám“ zazpívat. Seznámili jsme se s příběhem a poselstvím tří mudrců. Nechyběly ani tematické hry, soutěže, kreslení a vyrábění koruny. Ve vlastnoručně vyrobené stolní hře, které jsme dali název „Na Tři krále o skok dále“ jsme si zasoutěžili o drobné odměny a o dobrý pocit dotáhnout soutěž k vítězství . Úkolem bylo dostat co nejrychleji  figurku krále do Betléma k Ježíškovi. A protože nám 6. ledna na Tři krále napadl sníh, trávili jsme čas venku při zimních radovánkách.