Návštěva místní kovárny – V. třída

Na závěr školního roku učivo přírodovědy a vlastivědy v 5. ročníku přechází do praktického života. Žáci se učí o právech a povinnostech lidí, o majetku a hospodaření s ním nebo třeba o tom, jak vzniká papír či sklo. Papírnu ani sklárnu ve Strachoticích nemáme… ale třeba takovou kovárnu ano. A tak jsme se 15. června vypravili k místnímu kováři. Pan Tománek nám ochotně vysvětlil, jak funguje pec, jakým uhlím se topí, co se používá při práci apod. Měli jsme jedinečnou možnost se dívat, jak pod jeho rukama vzniká nádherný svícen ve tvaru kobry. Vypadalo to jednoduše, a tak se mnozí začali hlásit do služby. Pod dozorem šikovného kováře si tak děti mohly některé nástroje osahat nebo dokonce se zapojit do práce při výrobě „šišek“. Nakonec nám pan Tománek daroval „kobří“ svícen na památku a my ho přidáme jako dekorační prvek na naši školní zahradu. Děkujeme, že jsme měli možnost nahlédnout „pod pokličku“ tomuto krásnému řemeslu.