Přípravný kurz pro předškoláky

Pomalu se blíží zápis dětí do první třídy, a tak se budoucí prvňáčci přišli poprvé podívat do naší školy. 15. března 2022 proběhlo první setkání, na kterém se děti i rodiče seznámili s prostředím školy, děti zasedly do lavic a vyzkoušely si psaní, kreslení a jednoduché počty. Domů si odnesly úkoly s přípravou  na další lekci grafomotorického kurzu a na zápis do školy. Další lekce se pak konala 22. března, o týden později třetí a poslední čtvrtá se uskutečnila 5. dubna. Postupně se děti seznamovaly s tím, co je jako budoucí prvňáčky čeká. Kromě psaní, kreslení a počítání došlo také na zpívání, recitování a cvičení. Na závěr tohoto přípravného kurzu každý dostal diplom o absolvování a pozvánku k zápisu, který se bude konat 22. dubna.