Projektový den mimo školu – IV. třída

Žáci IV. třídy absolvovali 17. června projektový den ve Znojmě. Pracovnice znojemského muzea připravily edukační program „Znojemský atlas památek“. V rámci programu si žáci zopakovali učivo z vlastivědy a měli možnost si své teoretické znalosti ověřit v praxi. I když všichni mysleli, že Znojmo znají, byli překvapeni krásou jednotlivých historických památek. Stačili jsme projít jen malou část historického Znojma, přesto jsme viděli zástupce všech slohů: románského, gotiky, renesance, baroka, historismu a modernismu. Další část programu proběhla přímo v muzeu, kde si všichni získané poznatky zopakovali a na závěr vyplnili malý obrázkový test.