Projektový den mimo školu – V. třída

Páťáci se 24. června vypravili na edukační program, který pro ně byl připraven v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Tam se nás ujala muzejní paní učitelka a s ní jsme se vydali do známých i neznámých uliček města. Během procházky jsme určovali stromy a keře podle klíče, zblízka jsme se podívali na nožky některým druhům hmyzu a opět jsme se dozvěděli něco nového z historie města Znojma. Program byl velmi nabitý a zajímavý.