„Výtvarka“ na školní zahradě – II. třída

Druháci se vrátili do své třídy, bohužel s nutností celodenního nošení roušek. Samozřejmě, že opakují a upevňují zejména učivo českého jazyka, matematiky, angličtiny a prvouky. Ještě na počátku října plánovali výtvarnou činnost v přírodě. V současné době je potřeba více větrat – a pokud to počasí dovolí, trávit i část výuky venku. A protože v podzimní přírodě ještě zůstaly zbytky krásně zbarvených listů, vydali se žáci II. třídy na školní zahradu vytvořit jednoduchý podzimní land art (krajinné umění).