Zdobení kostela – IV. třída

17. prosince se žáci IV. třídy vydali do místního kostela. Ačkoli jsou letos přípravy na vánoční svátky střídmější díky všem nařízením, betlém a stromečky v kostele budou jako každý rok a opět bylo potřeba je připravit a nazdobit. Jako každý rok se toho ujaly děti – tentokrát čtvrťáci. Po svačině se teple oblékli a šlo se. Děti se rozdělily do dvou skupin a každá si zdobila svůj stromeček. Potom se všichni opět sešli u betléma, do kterého nanosili postavičky. Kdopak už nyní ví, kterou postavičku jsme do betléma nedali a chybí tam?